Beslut på RM 2017

Förslag nr 12 Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling

1.Bakgrund

Lions Club Trollhättan har till riksmötet 2014 lämnat in en motion med ett förslag om inrättandet avett miljöpris inom lionrörelsen i Sverige. Motionen antogs av riksmötet. Bl Read more

Read More

Kriterier för att få Lions miljöpris

2023-10-19

Priset delas ut till person, personer eller organisation i Sverige som inspirerat, varit föregångare och på ett betydelsefullt sätt främjar mer hållbar konsumtion, mindre avfall och mindre utsläpp av växthusgaser.

Vem kan nominera:

Fritt. Man kan nominera sig Read more

Read More

Vad är Lions pris för miljö och hållbar utveckling?

Lions verksamhetsplan är tydlig: Lions ska bidra till en miljömässigt hållbar och långsiktig utveckling genom vårt agerande i aktiviteter, resande och materialval och därmed minska vår miljöbelastning.Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med medlemmar och andra intressenter Read more

Read More

Hur Lions arbetar för miljön

Hur arbetar Lions för en mer hållbar värld?

Read More

Lions och miljö

Published: 07 March 2019

Nominera till Sveriges Lions miljöpris (pris för miljö och hållbar utveckling)

Dags för fler kandidater till priset! Senaste dag att anmäla potentiella pristagare är söndagen den 15 januari 2023. Priset ger Lions möjlighet att stödja miljöengagemang Read more

Read More

Lions och miljöfrågan

Lions som miljömedveten hjälporganisation – vad innebär det?

I korthet – Lions är en hjälporganisation. Vår verksamhet och våra projekt bidrar framför allt till social hållbarhet. Vi undersöker vilken miljöpåverkan våra möten, våra aktiviteter och projekt har och vi Read more

Read More

Lions Sveriges miljöpolicy

Flera klubbar har frågat efter en tydligare miljöpolicy för Lions Sverige. På Guvernörsrådets (Styrelsen för Lions Sverige) möte nr 4 tog beslut om en miljöpolicy. Under de 4 år som Lions mer tydligt har lyft miljöfrågan, har vår uppfattning Read more

Read More