Kriterier för att få Lions miljöpris

2023-10-19

Priset delas ut till person, personer eller organisation i Sverige som inspirerat, varit föregångare och på ett betydelsefullt sätt främjar mer hållbar konsumtion, mindre avfall och mindre utsläpp av växthusgaser.

Vem kan nominera:

Fritt. Man kan nominera sig själv.

Vem/vilka kan ta emot:

  • Enskilda personer,
  • Enskild person som lever som man lär, är aktiv i samhället, även om man leder större företag.
  • Små företag, föreningar, där priset kan betyda mycket både ekonomiskt och för PR.
  • Verksamheten ska finnas i Sverige
  • Lions medlemmar kan inte få priset
  • Inte heller organisationer som har 90 – konton.

Vinnarkriterier

Prisförslaget ska vara något Lions vill stödja och ge möjlighet för Lions att synas.
Det ska vara en exceptionell insats
Aktiviteten ska vara ny eller är en ihärdig insats.
Ska ha potential att kunna skalas upp
Ska inspirera till ändrat beteende, ändrad livsstil
Ska ge stor miljönytta för vatten, mark, luft, klimat, socialt.
Vara ett bra exempel på cirkulär ekonomi och bra exempel på hållbar utveckling
Har eller kan få stort genomslag i bygden
Har eller kan få stort genomslag nationellt
Ge nytta för Lions regionalt,
Ge nytta för Lions nationellt

Exempel på aktiviteter som ligger i linje med priset: Bilpooler, Second hand, Nya affärsidéer som Lagning av jeans ingår i priset vid köp, Plockhugget, Svensk kolinlagring. Personer som driver frågor om klimat och hållbar livsstil som Marint kunskapscenter i Malmö och Helgeåns vänner. Man tar hand om mat som blir över. Hållbar produktion av mat, energi mm.

Lämna klubbens förslag på pristagare via formuläret på Lions hemsida eller till Jan Eksvärd jan.eksvard@gmail.com  senast söndagen den 14 januari 2024.

Ange Vem som lämnat förslaget, kontaktuppgifter till kandidaten, vad som motiverar priset.

Jan Eksvärd 2023-10-19