Lions Sveriges miljöpolicy

Flera klubbar har frågat efter en tydligare miljöpolicy för Lions Sverige. På Guvernörsrådets (Styrelsen för Lions Sverige) möte nr 4 tog beslut om en miljöpolicy. Under de 4 år som Lions mer tydligt har lyft miljöfrågan, har vår uppfattning om Lions och miljön formats.

Policy

Lions Sverige är en miljömedveten hjälporganisation. Miljö och hållbar utveckling är en nyckel för fortsatt välfärd för alla människor. Varmare och torrare klimat riskerar att minska tillgången på vatten. Att verka för att människor har rent vatten knyter ihop klimatfrågan med socialt hållbar utveckling och är viktigt i alla länder.

Vad vi gör

Lions Sverige arbetar därför med att:

  • Minska risken för storskaliga förändringar av klimat och natur genom att minska vår egen miljöpåverkan.
  • Genomföra aktiviteter i klubbarna som även ger miljönytta.
  • Uppmuntra allt arbete för en mer hållbar utveckling, internt och externt, bland annat genom ett pris för miljö och hållbar utveckling.
  • Göra det möjligt för människor att bo kvar i sina hemtrakter genom att samarbeta med Lions klubbar och andra aktörer i hjälpprojekt världen över, bland annat genom att borra efter vatten i Afrika.

Förslag till mål med miljökoppling för MD

Halvera utsläppen av CO2 på MD-nivå från 2018 till år 2025 för resor inom Sverige och internationellt.

Dela ut Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling.

Verka för att distrikten tar fram egna miljöpolicys, mål och handlingsplaner.

Förslag till handlingsplan för MD

Genomföra eller delta i internationella projekt som gör det möjligt för människor att utveckla sina samhällen.

Se över nuvarande resepolicy

Verka för att flertalet möten inom Lions kan genomföras som hybridmöten

Verka för att varje distrikt att ta fram en miljöpolicy, mål och handlingsplan.

      Kan tex avse:

  • Att en viss andel av klubbarna utser kontaktpersoner för miljö under verksamhetsåret.
  • Att en viss andel av klubbarna genomför någon miljökopplad aktivitet under verksamhetsåret.
  • Att driva egna projekt
  • Att stimulera klubbar att dela ut stipendier för att uppmärksamma andra aktörer som gör miljöaktiviteter.

Policyn gäller Lions Sverige, distrikt, zoner och klubbar.

Förslagen till mål och handlingsplan gäller Lions Sverige, ska ses som exempel och kommer rimligen att ändras mellan åren.

Miljökommittén i MD 101 genom Jan Eksvärd, Miljökoordinator