Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Barndiabetesfonden

Diabetes blir ett livslångt gissel, också för de små. Tillsammans med Finland har Sverige den högsta frekvensen av barn, som insjuknar i diabetes. Orsaken till detta är höljd i dunkel. Diabetes upplevs mycket olika, men för de allra flesta barn, ungdomar och deras familjer är diabetes en tung börda och mycket farlig sjukdom med allvarliga komplikationer. Det enda som kan radikalt ändra situationen till det bättre är forskning. Och forskning kostar pengar! Bland många viktiga verksamheter samarbetar Lions till exempel med kända diabetesforskare.

Här i Sverige satsar Lions på att stödja forskarna vid olika sjukhus runtom i landet för att en gång för alla lösa gåtan med barndiabetes. Just barnen måste kunna få lindring och slippa diabetes och ett livslångt gissel. Det kan vi alla vara överens om! Forskarna är på väg att lyckas men måste ändå få ytterligare resurser till forskning, som ibland kommit i skuggan av andra sjukdomar hos barn, som av allmänheten uppfattas som mer dramatiska.

Du kan hjälpa till att ändra på detta genom att stödja forskningen. Det gör Du genom lionklubbars insamling till barndiabetesfonden.

Läs mer om barndiabetes på Barndiabetesfondens hemsida.