Barndiabetesfonden

Diabetes blir ett livslångt gissel, också för de små. Tillsammans med Finland har Sverige den högsta frekvensen av barn, som insjuknar i diabetes. Orsaken till detta är höljd i dunkel. Diabetes upplevs mycket olika, men för de allra flesta barn, ungdomar och deras familjer är diabetes en tung börda och mycket farlig sjukdom med allvarliga komplikationer. Det enda som kan radikalt ändra situationen till det bättre är forskning. Och forskning kostar pengar! Bland många viktiga verksamheter samarbetar Lions till exempel med kända diabetesforskare.

Här i Sverige satsar Li