Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Kontorets roll är att ge service åt klubbar och dess medlemmar.

Kontoret betjänar också guvernörsrådet, arbetsutskottet och olika kommittéer och projektgrupper. Kontoret sköter multipeldistriktets bokföring, information och PR inklusive hemsidan samt supplies.

Kontorets broschyr

Adress:
Geijersvägen 24,
112 44 Stockholm

Telefon: 08-744 59 00
Bankgiro: 785 - 7899
E-postadress: kansli@lions.se

Kontorets öppettider:
Helgfria vardagar
Måndag - fredagkl
09.00 - 16.00