Lions och miljö

Published: 07 March 2019

Nominera till Sveriges Lions miljöpris (pris för miljö och hållbar utveckling)

Dags för fler kandidater till priset! Senaste dag att anmäla potentiella pristagare är söndagen den 15 januari 2023. 
Priset ger Lions möjlighet att stödja miljöengagemang i samhället och inspirera alla att bidra till en mer hållbar livsstil.

Priset ger också möjlighet att berätta om Lions och hela vår verksamhet.

Sveriges Lions miljöpris (pris för miljö och hållbar utveckling) Dags för fler kandidater till priset! Senaste dag att anmäla potentiella pristagare är söndagen den 15 januari 2023. Priset ger Lions möjlighet att stödja miljöengagemang i samhället och inspirera alla att bidra till en mer hållbar livsstil. Priset ger också möjlighet att berätta om Lions och hela vår verksamhet.

Kriterier för priset: Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil. Priset ges inte till Lions medlemmar. Prissumman är upptill 100 000 kr och kan delas mellan flera pristagare. Det finansieras med en rekommenderad inbetalning av 10 kr/medlem. Mer om kriterierna finns på hemsidan. Priset delades ut första gången vid RM 2019 i Västerås och nästa pris planeras delas ut i vid RM 2022 i Borlänge. Klubbar och medlemmar (och andra) kan lämna förslag till pristagare. Tidigare lämnat förslag kan naturligtvis lämnas in igen. Använd gärna hemsidan: lions.se under miljö och miljöpriset. Vi hoppas att alla klubbar bidrar till Sveriges Lions miljöpris med 10 kr/medlem.

2021-04-20 Jan Eksvärd, Lions Knivsta. Sammankallande i priskommittén.