Hjälp Lions att hjälpa Ukraina. Donera till vår Hjälpfond! Se hur vi hjälper Ukraina.

Ungdomar i Lions

Unga människor är en dynamisk kraft att räkna med. Vi har genomfört hjälpinsatser i mer än 100 år och vi är mer engagerade än någonsin att fortsätta vår påverkan under de kommande 100 åren. Det är därför vi ägnar oss åt att stödja ungdomar, engagera ungdomar som samarbetspartner och ge kraft till ungdomar som ledare i våra hjälpinsatser. Följande är några av våra aktiviteter som involverar unga människor.


- Ungdomsläger och ungdomsutbye

- Leos

- Fredsaffischtstävling

- Orkester Norden