Hjälp Lions att hjälpa Ukraina. Donera till vår Hjälpfond! Se hur vi hjälper Ukraina.

Gå med Lions

Lions Sverige

VIDEO

SVTs Vetenskapens värld har under vintern sänt tre program om vatten.

Webinar

Den 10 mars höll Lions miljökommitte ett seminarium om miljö och vatten. 2020 års pristagare av Sveriges Lions miljöpris, Marint kunskapscenter i Malmö med verksamhetsledaren Michael Palmgren pratar om Havsmedvetenhet och projektet Haveriet. Jan Eksvärd, miljökoordinator pratar om Lions och miljön och presenterar möjliga aktiviteter inför Världsmiljödagen den 5 juni.

Professor Johan Rockström om Vår stund på jorden.

FOLDER OM LIONS OCH MILJÖN

Tanken är att klubben kopierar/trycker så många foldrar man behöver. Den ska vikas till 1/3 av en A4. Beroende på skrivare kan en sida behöva roteras 180 grader, för att foldern ska bli lätt att läsa. På bilden med FNs 17 hållbarhetsmål är Lions logga placerad på de mål som Lions på något sätt arbetar med. Två av målen har en röd ring. Ringarna visar vilka mål som kanske är särskilt viktiga att inte glömma i Sverige. Vatten, sött och salt, är dock Lions övergripande tema för hållbar utveckling.