Inbetalningar av insamlingar inom Sveriges Lions

Manual för inbetalningar av insamlingar och avgifter

Det samlas varje år in mellan 60-70 miljoner kronor inom Sveriges Lions till olika typer av ändamål.

För många av ändamålen är det ganska självklart hur dessa skall redovisas vidare om det Read more

Read More

Insamling av begagnade glasögon

Viktigt meddelande från Vision For All.

Vi på Vision For All har beslutat skjuta upp alla våra projekt till hösten. Vi håller ständigt kontakt med våra samarbetspartner i länderna där vi har planerade projekt och följer utvecklingen.

Om ni Read more

Read More

Försäkringar

 Olycksfallsförsäkring för lionmedlemmar

Riksmötet i Gävle 2012 beslutade att MD 101 ska teckna en gruppförsäkring, olycksfallsförsäkring, för medlemmar under tjänst. >>

Om du som medlem råkar ut för ett olycksfall i samband med klubbens aktiviteter kan du anmäla detta till försäkringsbolaget. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i, skrivas under både av den skadade och Read more

Read More

Budget

Budgetuppd 2021-05-25

Läs också vart pengarna tar vägen. >>

Read More

Betalningar till LCI

Klubben som gör betalningar till LCI kan göra det via MD101’s nyöppnade bankgiro 5594-2965.

Read More

Låda för begagnade glasögon

Lådorna började tillverkas och distribueras i november månad 2009 och sedan starten har det tillverkats cirka 1500 lådor till många Lionsklubbar i MD 101.

Lådan är 22 cm bred och 31 cm hög, grundfärgen är vit. Till lådan följer Read more

Read More