Inbetalningar av insamlingar inom Sveriges Lions

Manual för inbetalningar av insamlingar och avgifter

Det samlas varje år in mellan 60-70 miljoner kronor inom Sveriges Lions till olika typer av ändamål.

För många av ändamålen är det ganska självklart hur dessa skall redovisas vidare om det skulle vara aktuellt. Denna manual förtydligar hur detta skall göras och syftar till att skapa enhetlighet inom MD;

Klubben samlar in pengar avseende:

Lokala projekt

Klubben administrerar själv dessa utbetalningar

Lokala projekt: Klubben administrerar själv dessa utbetalningar och redovisar i MyLCI

Distrikt projekt

Klubben redovisar dessa till distriktskassör

MD projekt (beslutade vid RM)

Klubben redovisar dessa till distriktskassör som sammanställer och redovisar vidare till MD

LCIF projekt

Klubben redovisar dessa till distriktskassör som sammanställer och redovisar vidare till LCIF och specificerar per klubb för att klubben skall kunna tillgodoräkna sig Melvin Jones grundande belopp.

Hjälpfonden

Inga inbetalningar från klubbar skall gå igenom Hjälpfonden utan den är enbart avsedd för allmänheten. Medlemmar betalar aldrig till Hjälpfondens 90-konto utan till MD:s bankgirokonto.