Hjälp Lions att hjälpa Ukraina. Donera till vår Hjälpfond! Se hur vi hjälper Ukraina.

Gå med Lions

Lions Sverige

Lions Globala frågor

Synvård

Vi genomför hjälpinsatser, för att förhindra blindhet som kan förebyggas och förbättra livskvalitén för människor som är blinda eller har nedsatt syn.

Hungersnöd

Vi genomför hjälpinsatser, för att alla människor i samhället ska ha tillgång till näringsriktig mat.

Diabetes

Vi genomför hjälpinsatser, för att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

Barncancer

Lions och Leos tillhandahåller stöd och hjälp till barn och familjer som har drabbats av barncancer, genom hjälpinsatser som verkligen påverkar.

Miljö

Vi genomför hjälpinsatser, för att långsiktigt skydda och återställa vår miljö och därmed förbättra miljön i alla områden.