Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Betalningar till LCI

Klubben som gör betalningar till LCI kan göra det via MD101’s nyöppnade bankgiro 5594-2965.