Betalningar till LCI

Klubben som gör betalningar till LCI kan göra det via MD101’s nyöppnade bankgiro 5594-2965.