Hjälp Lions att hjälpa Ukraina. Donera till vår Hjälpfond! Se hur vi hjälper Ukraina.

Styrelsen inom LCI har 17 första års direktorer (International Director-ID) och 17 andra års direktorer vilka sitter i den internationella styrelsen samt i olika kommittéer. Därtill ingår särskilt utsedda personer (Board of Directors Appointees) som rådgivare utan rösträtt samt två LeoLion Board Liasons, detta år Ojas Chitnisb, USA och Katerina Iverson-Blekic, Australia. Läs mer.

IP Brian Sheehans besök i Stockholm i september. Från vänster - IP Brian Sheehan, frun Lori Sheehan, Internationell Direktor Mats Granath och frun Ylva Granath.

Mats tackar alla Lions för valet till detta viktiga uppdrag och Ylva och Mats ser fram emot två spännande år 2021-2023, som Internationell Direktor i den internationella styrelsen.

Det första styrelsemötet genomfördes på tisdagskvällen den 29 juni och Mats kommer att arbeta inom Marknadsföringskommittén. Nu ser Mats och Ylva fram emot att träffa alla medlemmar inte minst i de nordiska länderna, i olika sammanhang. Till Internationell President valdes Douglas X Alexander från USA och årets tema är ” Service from the Heart”” - Hjälpinsatser från hjärtat. För Mats är det viktigt att hålla en tät och nära kontakt med medlemmarna och att hålla medlemmarna informerade om det internationella styrelsearbete. Förutom att nu arbeta med marknadsföringsfrågorna för LCI och möten med Lions i olika sammanhang står Europa Forum i Tessaloniki och styrelsemötet i San Diego för dörren i höst. Formen för dessa möten är beroende av hur pandemi situationen utvecklas. ”Vi hjälper från våra hjärtan genom vänlighet och genom mångfald”.