Lions internationella kongress i Melbourne

Några bilder från kongressen.

Videoklipp från kongressen