Götene Lions skänker 15 000 kronor till Lions Cancerfond Väst och patientnära cancerforskning i Västsverige

Källa: Hällekis kuriren

Götene Lions besökte på sitt månadsmötet i juni Friluftsfrämjandets klubbstuga Kulleberg på Kinnekulle. Mötet började med att Ulla Jansson presenterade Friluftsfrämjandet och verksamheten hos lokalavdelning Kinnekulle. Läs mer.