Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

LCIF:s anslag på 4,7 miljoner dollar: Återuppbyggnad av Nepal efter jordbävningen i Gorkha

Den 25 april 2015 tog en förödande jordbävning i Nepal, känd som Gorkha-jordbävningen, nästan 9 000 människor livet, skadade nästan 23 000 och förstörde cirka 500 000 hem. Detta var Nepals värsta naturkatastrof sedan 1934. Läs mer på Lions Clubs Internationals blogg.