Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Reserapport med Lions Clubs Internationals president till Ukraina

Lions internationella president Brian Sheehan 2022-2023 blev tillfrågad om han ville delta vid en serviceresa till Ukraina, som görs i princip var fjortonde dag med mediciner, sjukvårdsutrustning, mat, generatorer och de förnödenheter som behövs i Ukraina, tackade han tveklöst ja. Läs mer.

Fler bilder på Facebook.