Lions Forskningsfond Skåne delar ut över SEK 1 miljoner

På bilden från vänster: Tomas Persson, ordf., Per Johansson, Hanna Sartor, Helmi Pyrhönen, 
Eva Ekvall Hansson, Carin Andrén-Aronsson, Markus Lundgren och Ibe Lager, Forskningsrådet.
På bilden från vänster: Tomas Persson, ordf., Per Johansson, Hanna Sartor, Helmi Pyrhönen,
Eva Ekvall Hansson, Carin Andrén-Aronsson, Markus Lundgren och Ibe Lager, Forskningsrådet.

Lions Forskningsfond Skåne genomförde lördagen den 6 maj 2023 årets utdelning
av forskningsanslag på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Lions Forskningsfond Skånes inriktning är Barn/Ungdom och Äldre samt Palliativ vård.

Åtta (8) forskare erhöll det här året sammanlagt SEK 1.100.000. (Se bifogad lista.)
I samband med utdelning presenterade mottagarna sina projekt och Matti Cervin, som fick
anslag 2019, informerade om det aktuella resultatet i sitt projekt.

Lions Forskningsfond Skåne har sedan starten 2011 samlat in 10 miljoner kronor, som fördelats
till 75 olika forskare. Flera av de utdelade anslagen har varit uppstartsbidrag för nya forskare.

Fonden har inga administrativa kostnader och insamlingskostnaderna ligger under 3%.