Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Sveriges Lions sänder hjälp till Turkiet

Sveriges Lions har ett sen tidigare etablerat samarbete med Lionsklubbar i det jordbävningsdrabbade området i Turkiet. Där har vi sedan tidigare byggt skolmoduler för syriska flyktingbarn, dessa används nu som tillfälliga bostäder. Lions har också tillsammans med MSB levererat och satt upp 300 nya tält i detta område. Läs hela pressmeddelandet här.