GR-möte 3

GR-mötet kommer att äga rum digitalt 18-20 november.

Dagordning för GR-3.

Anmäl dig här.