Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

JUST NU

Den senaste veckan har vi åsett en katastrof av obeskrivlig omfattning. Ett gigantiskt område i sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien har haft en jordbävning som drabbat miljoner människor. Det gäller i det här fallet den Turkiska sidan, ungefär samma område där vi genomförde ”De Glömda barnen” i närheten av Adana.

Som första insats, öppnade vi alla våra skolmoduler för skydd från den vinter som råder. Givetvis en liten insats. Alla tillgängliga fastigheter som sportarenor, skollokaler, hotellvestibuler etc. används, men långt ifrån tillräckligt. Många människor lever ute på gatorna i skydd av öppen eld eller inne i bilar för övernattning.

ge ett bidrag Läs mera