PGRO Mats Granath blev vald till Internationell Direktor vid den virtuella internationella kongressen

Mats tackar alla Lions för valet till detta viktiga uppdrag och Ylva och Mats ser fram emot två spännande år 2021-2023, som Internationell Direktor i den internationella styrelsen.

Det första styrelsemötet genomfördes på tisdagskvällen den 29 juni och Mats Read more

Read More