Lions Cancerfond Väst delar ut 2 miljoner kronor i anslag till forskare i västra Sverige.

Pressmeddelande

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 13 maj 2024 ut 2 miljoner kronor till tio forskare. Två får 250 000 kronor var för forskning inom tjock- och ändtarmscancer resp. immunterapi. Sju får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina forskningsprojekt inom områden som livmodercancer, tumörer i hjärnan, äggstockscancer, nya metoder inom diagnostisering, nya behandlingsmetoder, förutsäga och förbättra immunsvar inom huvud- och halscancer. En får 100 000 kronor för utveckling av benmärgsspecifik dosimetrimodell för analyser av benmärgsbiopsier.

Elinor Bexe Lindskog – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Hemmingsson – Göteborgs Universitet

Maria Lycke – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sara Bjursten – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Shiva Rezaei – Göteborgs Universitet

Lucas Werner – Göteborgs Universitet

Alba Corell – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pawel Szaro – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulrika Källman – Södra Älvsborgs Sjukhus

Johan Spetz – Sahlgrenska Akademin

Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att beskriva sin forskning och vad de förväntade sig att uppnå. Forskningsrådets ordförande Lars-Göran Larsson introducerade kortfattat varje forskares projekt.

Sedan starten 2010 har Lions Cancerfond Väst samlat in närmre 21 miljoner kronor till patientnära cancerforskning i Västsverige. LCV har ett kvalificerat forskningsråd bestående av tre cancerforskare från Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet samt tre medlemmar från LCV:s styrelse. Rådet tar emot ansökningarna, utvärderar dessa och lämnar förslag till mottagare av anslagen. Styrelsen i Lions Cancerfond Väst tar sedan slutligt beslut. I år fanns det 35 sökanden och redan nu kan LCV uppmana flera sökande att återkomma nästa år med ansökan om medel för sina forskningsprojekt. Tack vare ideellt arbete inom LCV så ligger de administrativa kostnaderna aldrig över 5 % utan oftare runt 3,6 %. I pengar betyder det att av en hundralapp går 3 kronor och 60 öre till administration och 96 kronor och 40 öre till forskningen.