World Food Program USA och Lions Clubs förenas för att bekämpa hunger

Lions Clubs International Foundation (Lions internationella stiftelse) och World Food Program USA har tillkännagett ett partnerskap på 4 miljoner dollar för att stödja barn med skolmåltider i fyra länder. Läs mer.