Stor gåva från Lions delades ut på årsmöte

Källa: PT.se

Vid FAMY Norrbottens årmöte deltog 25 medlemmar på plats i Furubergskyrkan samt två medlemmar digitalt via Zoom. Läs mer.