Lions Kristianstad donerar över 75 000kr till forskning

Lions Kristianstad hade vid sitt månadsmöte besök av Bodil och Tomas Persson från Lions Forskningsfond Skåne. Klubben överlämnade överskottet från Luciakonserten 75 750 kr till fonden.

Klubben fick även två besökare från Lions Sölvesborg nämligen vice-guvernörrådsord-

förande Sten-Yngve Södrgren och hans Partner Annika Vellin.