Lions Club Luleå startar ett brett idrottsstöd för barn och ungdomar

Lions Club i Luleå i samarbete med RF-SISU Norrbotten startar ett idrottsstöd för barn och ungdomar i Luleå. Stödet skall ge barn och unga möjlighet att vara med i idrott, oavsett ekonomiska förutsättningar. Stödet skall täcka kostnader för idrottsutövandet, exempelvis medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder idrottsutrustning samt egenavgifter vid tävlingar.

Stödet kan sökas för personer bosatta i Luleå kommun till och med det år personen fyller 20 år. För nyanlända personer gäller 25 år och för personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns. Finansieringen av stödet svarar Lions Club Luleå för. Från början kommer Lionsklubben att ställa 200 000 kr till förfogande och beroende på behovet kan stödet utökas.

RF-SISU Norrbotten ansvara för administration och handläggning av stödärenden. Stödet går till enskild person och medlen utbetalas till föreningen, inte den aktive. Lions Club Luleå kommer på detta sätt att rikta idrottsstödet till enskilda personer istället för stöd kollektivt till föreningar och lag.

– Det känns bra för oss i Lions Club Luleå att få stödja unga idrottande. Vi har uppmärksammat behovet. Nu skall de ekonomiska hindren minskas radikalt för utövande av idrott, säger Göran Nilsson, president i Lions Club Luleå.

– I och med samarbetet med RF-SISU Norrbotten hoppas vi, att vårt stöd hamnar på rätt ställe och kommer de behövande till gagn, de känner idrottsrörelsen bäst i Luleå konstaterar Göran

Nilsson. Alla medlemmar i Lions Club Luleå arbetar idogt med våfflorna på Gråsjälören och inför kommande säsong känner klubben stor tillförsikt. Fler våfflor betyder mera idrottsstöd eller annat stöd till behövande.

– Vi behöver bara bli fler flitiga händer och glada ansikten på Gråsjälören säger Göran Nilsson. Medlemskadern räcker inte till utan vi avser att rekrytera volontärer till Gråsjälören.