Lions hjälper utan avlönade personer

Källa: Kristianstadsbladet

I media kan vi läsa om hur hjälporganisationer som agerar bland annat i Ukraina och i Turkiet, bygger sin verksamhet på välavlönade medarbetare. Lönerna som dessa tjänstemän erhåller kommer från de insamlade pengarna. Läs mer.