Lions i Skellefteå skänkte medel till Diakonikassan

Vid Skellefteå Lions Club:s månadsmöte skänkte man allt överskott från Nationaldagen till Diakonikassan. På mötet berättade Diakon Anna Lööf om deras verksamhet och att den är öppen för alla. Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att få råd och stöd av dem. Anna berättade att det är många som har det svårt och att Lions gåva var mycket uppskattad. Lions överlämnade också två presentkort som Smart Eyes hade skänkt med undersökning och kompletta glasögon.

Kassören Lena överlämnar presentkort.

Från vänster:

Kjell Eriksson, Monica Ohlsson, Karl-Bertil Holmström, Ulla-Britt Bergström, Johan Forsell, Anna Lööf, Lena Holmström, Monica Gimerus, Karatina Johansson, Gunnar Olsson, Anders Lundström och Jan Larsson

Ulla-Britt Bergström informerade om Skellefteå bygdens lucia som är i full gång med träning och planering.  Karl-Bertil Holmström berättade om Majblomman och dess stora verksamhet som Lions är ansvariga för.

Johan Forsell avslöjade att Landshövdingen i Västerbotten nämligen Helene Hellmark Knutsson kommer att hålla högtidstalet på kommande Nationaldag. På mötet medverkade också Monica Gimerus som ligger bakom det lyckade konceptet vid Nationaldagen.

Monica Olsson informerade om planeringen inför Julskyltningen och vilka som skall vara tomtar i år.  Jan Larsson berättade om sitt besök på Lions Cancerforskningsfond i Umeå och rekommenderade alla att försöka göra ett besök när tillfälle ges. I övrigt så planerade Skellefteå Lions club kommande aktiviteter och alla var mycket engagerade.