Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Lions Bragdlejon

Sveriges Lions utlyser för trettioandra året stipendier till elitidrottare med funktionsnedsättning.

Sveriges Lions kommer vid Riksmötet i maj 2024 att dela ut två stipendier om vardera 20 000 kronor.

Läs mer på Parasports hemsida.