Samfällt ja till fler penninggåvor

Enigheten var, som alltid, total när Lions Piteå/Öjebyn vid sitt senaste medlemsmöte beslutade om fortsatt stöd till angelägna forskningsinsatser.

Ett av de forskningsområden som klubben helhjärtat visar sitt oreserverade stöd är Lions Cancerforskningsfond i Norr.

Ett förslag om att skänka 50 000 kronor till denna fond i samband med Lionsdagen den 28 oktober, möttes av stark sympati och välvilja att bistå med ännu en penninggåva när det gäller forskarnas enträgna arbete för att lösa cancergåtan.

Ytterligare ett angeläget forskningsområde är barndiabetes. Och även här föreligger ett robust stöd för penninghjälp.

 ”Lions Barnfond hjärtat”, som är en viktig del av de två lokala Lionsklubbarnas verksamhet,

beslutade nyligen om en gåva på 70 000 kronor med adress Lions Barndiabetesfond.

Vi är starka – vi är stolta; det skulle på ett utmärkt sätt kunna fungera som Lionsklubbarnas signum.