Lions internationella stiftelse mobiliserar 100 000 USD för att hjälpa jordbävningsoffren i hela regionen Marrakech, Marocko