Lions Hörby kunde överräcka 100 gosenallar till Ambulanssjukvården