Rapport kring kaminer till Ukraina

Under tiden mars juni månad 2023, har 632 kaminer levererats till Malmö för vidare transport till Ukraina.
I distrikt 101S har hittills 24 klubbar medverkat i projektet. Glädjande är att 12 klubbar från distrikt 101V också har deltagit.
Insamlade medel till kaminer är hittills 882 000 kr.
De första 368 kaminerna har vi fått betala moms för, men fortsättningsvis köper vi in kaminerna exklusive moms, då kaminerna exporteras utanför EU, enligt direktiv från skatteverket. Detta innebär att det finns pengar, ca 70 000 kr, som kommer att förvandlas till fler kaminer.
Inför kommande verksamhetsår ligger det nu material för ytterligare 500 kaminer till ett pris av 19 200 kr per pall (16 st kaminer).
En del har uppfattat att man måste köpa hela pallar, men så är det inte, varje bidrag är välkommet, men för administrationens skull gäller ett minimum av 5 st kaminer som då kostar totalt 6 000 kr.
Det är tänkt att denna aktivitet ska fortgå så länge behov finns.

Tack till er alla och ett speciellt tack till Janne på Sölve Smedja i Sölvesborg, som liksom jag brinner för projektet. Janne utvecklar kaminerna vidare med ytterligare en anordning för värmehållning.

Ni skickar lika tidigare beställningar på kaminer till bert.nolin@oktv.se
För Lions Club Sölvesborg
Bert Nolin, kassör