Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Lions Club Luleå delar ut hjärtstartare

Lions Club Luleå har under covidepidemin pausat utdelningen av hjärtstartare till föreningar i Luleå. Nu är arbetet i gång igen. Inom Lions Club är det Christer Thörnlund som ansvarar för utredning av ansökningarna och förslag till beslut i klubben.

Ansökningar har inkommit från en rad föreningar. Luleå SK har nu fått en hjärtstartare för att ha i sina klubblokaler. Att hjärtstartare sparar liv är väl dokumenterat. Tillgången till hjärtstartare är viktig särskilt på platser där många människor träffas. Lions Club i Luleå har under åren delat ut många hjärtstartare och fortsätter sin livssparande verksamhet.