Svar på den humanitära krisen i Ukraina – Lions i Tyskland

Källa: Lions Clubs International

Se hur Lions i Tyskland hjälper flyktingar från Ukraina.