Sammanställning av hjälpsändningar till Ukraina

Antal Pallar som Lions skickat till Ukraina. Läs mer.