Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Lions Ulricehamns minnesbåtar

Lions Club Ulricehamn, har sedan i våras drivit ett projekt som leddes av medlemmen Peter Claesson att till Alla Helgonnahelgen skulle leda till insamlade medel samtidigt som skulle ta fokus från Halloween. Projektet gick ut på att sälja “Minnesbåtar” som var för sig skulle vara en ljusbärare och till minne för någon nära som lämnat jordelivet. Båtarna skulle sedan sjösättas vid en ceremoni fredagskvällen nämda helg. Detta gjordes till lokal nyskriven hymn framförd av lika lokal kör.

Det är svårt att påstå något annat än att det blev en formidabel succé. Under hösten och under själva ceremonin såldes det hela 641 båtar som vardera inbringade 100 kr. Klubben fick dessutom en donation från en anonym givare på hela 30 000 kr då denne tyckte att projektet var så fint. Totalt 93 800 kr alltså!

En Sparbanksfond i Ulricehamn stödde klubben med 30 000 kr för omkostnader i uppstarten. Dessutom stödde flera kommunala bolag klubben på olika sätt. 

Svenska kyrkan fanns på plats för att bjuda på kaffe. Även en präst höll ett kort neutralt tal efter att klubbpresidenten inlett. När kören startade med textlös hymn sattes den första båten i vattnet.

Det kom minst 1000 personer till ceremonin som tillsammans cementerade succén som fick många Lions att känna sig stoltare än brukligt.