Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Lions planerar för musikevenemang och luciatåg

Thuleteatern Bild: Julio Chong

Vid Lions Club Örnsköldsviks månadsmöte 6 november togs beslut om att fortsätta med två till tre musikevenemang per termin på Thuleteatern i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer.