Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Lions i Tyskland bildar ny klubb som svar på krig

Kriget i Ukraina
I mer än ett år har den europeiska kontinenten varit i krig. Som lionmedlemmar möter vi tragedier genom vårt humanitära arbete. Vårt program “Hjälp för Ukraina” har räddat mer än 200 ukrainare och hjälper dem med boende, vård och en känsla av tillhörighet under den första månaden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Läs mer.