Hjälp Lions hjälpa Ukraina. Donera till vår hJälpfond. Se hur vi hjälper Ukraina här!

Bli medlem ge ett bidrag

Sveriges Lions

Rapport från Water Means Life

Nuläget

Ny grundvattensprospektering genomförd i Somalia av Birger Fogdestam. Totalt märktes 35 platser i 9 olika byar, vid platserna gjordes en gjutning med inskription. Vi har även GPS koordinater till de nya platserna. Vår förhoppning är att flera organisationer kan ha nytta av grundvattenprospekteringarna som är överlämnade i en rapport till vattenmyndigheten i Puntland.

Borrning för det tredje borrhålet är startat inom vattenprojektet denna gång i byn Hiriiro som är cirka 100 kilometer från vårt senaste borrhål. Vid cirka 200 meters djup fanns en sandbank som gjorde att sidorna rasade in och det gick inte att fortsätta.

Ny borrning har påbörjats längs med den sedimentära sprickan.

Uppföljning från tidigare borrhål

Enligt projektets vision har insatserna för hjälp för självhjälp medfört följande utveckling. I Hamure har de installerat solceller för att pumpa upp vattnet. I Beeli Wacatay har de byggt till ytterligare ett vattentorn mitt i byn som förser vatten för byborna. Borrhålet är försett med solceller för att förse de båda vattentornen. Dessa lokala insatser kommer att minska bybornas kostnader då de inte behöver diesel för att pumpa upp vatten. Det blir en vinst även för miljön.

Styrgruppen för Water Means Life